Förstelärare

cropped-procademy_logo.gif

Förstelärarna och lektorerna ska till övervägande del arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Men de ska också (enl Skolverket) arbeta med att utveckla skolans verksamhet – vilket kan se olika ut på olika skolor.

Förstelärarens arbetsuppgifter kan, utöver undervisning, ex vara:

 • stödja/ansvara för nyanställda lärare och för lärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • coacha andra lärare
 • initiera pedagogiska samtal och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen
 • vara huvudansvarig för ett ämne

Lektorns arbetsuppgifter utöver undervisning kan till exempel vara att:

 • stödja det didaktiska arbetet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
 • initiera pedagogiska samtal och leda utvecklingsprojekt
 • skapa och hålla i kontakter med lärosäten
 • hålla sig uppdaterad om aktuell forskning på området vara huvudansvarig för ämne och driva ämnesövergripande projekt.
PROCADEMY skapar tydlighet genom att utveckla, träna och integrera ett arbetssätt som passar in i skolans befintliga strukturer och fungerar för både nya och erfarna förstelärare .

I vårt arbete med förstelärare fokuserar vi bl a på följande områden:

 • Styrkan i tydlighet.
 • Riktning, mål och prioriteringar i både vardag och helhet.
 • Försteläraren – hur leda, inspirera, engagera och motivera  mina kollegor utan formell ledarroll?
 • Det välfungerande Lärrummet – målet med arbetet.