Studenter/elever

cropped-procademy_logo.gif

En vanlig uppfattning bland grundskole- och gymnasieelever är att det som mäts och värderas i skolan oftast är kunskaper som pluggas in inför proven, men sedan snabbt glöms bort. Många verkar inte se nyttan eller värdet av kunskaperna inför framtiden (Skolverket 2013)

Det verkar bland eleverna finnas en uppdelad syn på kunskap:  begåvning & talang och motivation & ansträngning. Pojkar förklarar gärna sin framgång med ”begåvning” och sina motgångar med”otur”. Flickor däremot betraktar oftare framgång som resultat av ”hårt arbete” och kopplar motgångar till ”bristande begåvning”.

De flesta elever är av uppfattningen att alla kan få bra betyg bara man anstränger sig. Detta innebär att vid eventuella misslyckanden riskerar den enskilda eleven att lägga ansvaret på sig själv.

För att nå bästa möjliga framgång i skolan och känna tillfredsställelse och harmoni istället för press och stress, finns det framförallt två saker som är viktiga att tänka på;

1. Vem är du och vad vill du? Om du inte vet vad du vill, kan du heller inte nå dina mål.
2. Du behöver också ta reda på vad du kan och inte kan.

Ett starkt självförtroende ger dig tron på din förmåga att prestera. God självkänsla ger dig modet att våga prova på fler saker, eftersom du istället för att känna oro för att misslyckas, kan fokusera på lärandet.

PROCADEMY skapar tydlighet för eleven genom att utveckla, träna och integrera ett arbetssätt som passar in i skolans befintliga strukturer och fungerar för både mer och mindre erfarna elever .

I vårt arbete med studenter/elever fokuserar vi bl a på följande områden:

  • Styrkan i tydlighetlearning-students-bild
  • Fokus & avledare
  • Min egen väg
  • Jag – gruppen – uppgiften