Lärrummet – ett rum för lärande

cropped-procademy_logo.gif

Det sägs att dagens 18-åring har haft fler möten med andra människor än vad förra generationen hade under en hel livstid. Ungdomar idag har oändliga möjligheter att förverkliga sina drömmar och bli det dom vill. Lärarens främsta uppgift är att stötta eleverna och locka fram varje enskild elevs inre motivation och personliga växande, såväl ämnesmässigt som socialt.

I dagens skola utmanas läraren varje minut av alla media som eleverna långt ner i åldrarna fyller sin vardag med, även under skoltid.

Utmaningen blir pressande och eleverna mer kräsna, är det ens möjligt att nå ut till en hel klass samtidigt, lektion efter lektion efter lektion?

 

PROCADEMY är specialister på den prestation som måste ske i klassrummet

Oavsett var detta är i dagens moderna samhälle. Vårt mål är alltid att skapa en miljö som möjliggör lärande.

Med PROCADEMY blir fokus, engagemang, struktur och återkoppling i skolan: lär-ro, vilja, tydlighet och lärande!