Lärrummet – ett rum för lärande

cropped-procademy_logo.gif

I dagens skola utmanas läraren varje minut av alla de medier som eleverna långt ner i åldrarna fyller sin vardag med, även under skoltid. Utmaningen blir pressande, eleverna blir fort uttråkade och kräver hela tiden något annat, något nytt. Är det ens möjligt att nå ut till en hel klass samtidigt, lektion efter lektion efter lektion?

Vi arbetar för att utifrån fokus, engagemang, struktur och återkoppling i skolan skapa:
lär-ro, vilja, villighet, motivation, tydlighet och lärande!


Vi är specialister på den prestation som måste ske i klassrummet.

Vårt mål är alltid att skapa en miljö som möjliggör lärande.