Rektorer/skolledare

cropped-procademy_logo.gif

Rektor/skolledare tillsätts av personer högre upp i organisationen (en formell position). Men den egentliga ledaren utses av dem som befinner sig  under eller bredvid (en relation). Förmågan att engagera och få med sig människor, utmärker en bra ledare.

Rektorsrollen handlar om helheten, vilket lätt går förlorat i mängden av operativa och akuta åtgärder.  Men de renodlade rektorsuppgifterna skulle kunna delas upp i fyra arbetsområden : leda – utveckla – delegera – hålla ihop.

Grunden till ett framgångsrikt ledarskap är tilltron till det egna ledarskapet och förmågan att  lyssna, fråga, ge feedback och agera i samverkan med medarbetarna.

rektor-bildVi skapar tydlighet genom att utveckla, träna och integrera ett ledarskap som passar in i skolans befintliga strukturer och fungerar för både nya och erfarna rektorer/skolledare .

I vårt arbete med rektorer/skolledare fokuserar vi bl a på följande områden:

  • Chef, ledare & coach.
  • Riktning, mål och prioriteringar i både vardag och helhet.
  • Styrkan i tydlighet.
  • Det välfungerande Lärrummet  via det välfungerande kollegiet.