Skola

Det sägs att dagens 18-åring har haft fler möten med andra människor än vad förra generationen hade under en hel livstid. Ungdomar idag har oändliga möjligheter att förverkliga sina drömmar och bli det dom vill. Skolans främsta uppgift är att stötta eleverna och locka fram varje enskild elevs inre motivation och personliga växande, såväl kunskapssmässigt som socialt.

Grundskolan är obligatorisk och inleds med förskoleklassen det år som eleven fyller sex år, och avslutas när eleven går ut årskurs 9. I grundskolan ska var och en  få den utbildning de behöver för att vara väl rustade för den framtid de kommer att möta när de lämnar skolan.