Om oss

Pia Olsson
Grundskollärare 1-7, Ma/NO & Eng och International Coach Federation Professional Certified Coach (ICF PCC) & Coach Supervisor /Handledare med lång och bred erfarenhet av ledarskapet i  och utanför skolan.
Tillsammans med min förskollärarexamen och högskolestudier i bl.a. samtalsmetodik, psykologi och beteendevetenskap utgör det grunden i mitt arbete med att bidra till skolans utveckling.
Jag har bl.a. haft flera uppdrag för Skolverket; Bättre samarbete, höjd kvalitet på undervisningen och ökad medvetenhet om språkets betydelse för lärandet i alla ämnen. Det är några av effekterna på de skolor som under tre år deltog i Skolverkets projekt för skolor i utanförskapsområden (april 2015)
Medlem i International Coach Federation (ICF) och tidigare styrelseledamot ICF Charter Chapter Sweden.
Profil: LInkedIn och ICF Charter Chapter Sweden