Om oss

Pia OlssonPia Olsson
Grundskollärare 1-7, Ma/NO & Eng och Coach & Coach Supervisor /Handledare, medlem i International Coach Federation (ICF), styrelseledamot ICF Sverige, med  lång och bred erfarenhet av ledarskapet i  och utanför skolan. Tillsammans med min förskollärarexamen och högskolestudier i bl.a. samtalsmetodik, psykologi och beteendevetenskap utgör det grunden i mitt arbete med att bidra till skolans utveckling.

Jag har bl.a. haft uppdrag för Skolverket; Bättre samarbete, höjd kvalitet på undervisningen och ökad medvetenhet om språkets betydelse för lärandet i alla ämnen. Det är några av effekterna på de skolor som under tre år deltog i Skolverkets projekt för skolor i utanförskapsområden (april 2015)

 

Anders Ståhl

Anders Ståhl
Många års erfarenhet som chef och ledare har gett mig en väl utvecklad förmåga att snabbt kartlägga vad som behövs för att en grupp ska kunna tydlig-göra behoven och klara pressen i alla delar av verksamheten.

Med press som specialitet och verktyg  hjälper jag till att utveckla beslutsamma, proaktiva, toppresterande individer och grupper som upplever en känsla av full kontroll i alla situationer.
Sedan 2005 har jag hjälpt över 100 företag, skolor och idrottsorganisationer att utveckla en förmåga att prestera på topp när det verkligen gäller.