Hem

cropped-procademy_logo.gif

”Skolans huvuduppgift är att alla elever lär sig
inte att alla elever undervisas” (John Hattie )

Skolans huvuduppgift är alltså att förse eleverna med kunskaper och färdigheter med vars hjälp de kan skapa sig gynnsamma förutsättningar för deltagande i arbets- och samhällslivet samt för vidare studier. Skolan ska främja lärande och utveckling och samtidigt överföra de värderingar som vårt samhälle vilar på.

Kunskapsuppdraget är i fokus, tillsammans med arbetet att stödja elever att utveckla de kompetenser som behövs i dagens samhälle – förändringsberedskap, samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga, lust att lära, ansvarstagande, kommunikationsförmåga etc. Det är viktigt att kunna samarbeta i team, vara kommunikativ och använda sina kunskaper kreativt

För lärare kan pressen att lyckas med allt detta  på s.k. ”välfungerande” skolor, alternativt att överleva på ”tunga” skolor, ofta upplevas överväldigande.
Eleverna i sin tur känner press från många håll;  inlämningsuppgifter, prov, betyg, relationer, familjesituationer, känslor, hälsoproblem – och inte minst från det dagliga skolarbete.

john-hattie-bildIngen lärarutbildning tränar hur man ska hantera just pressen som kommer med att vara lärare i dagens skola och därmed riktas det liten eller ingen uppmärksamhet mot att lära elever hur man lär sig att fungera och hantera stressade situationer. Om vi slår ihop dessa två perspektiv så har vi ett recept för utmattning, frustration och i många fall utbrändhet. Lärandet blir sekundärt.

Vi har fokus på skolan och alla som finns där och i dess närhet, dvs skolledningpedagoger och elever/ studenter, men också kommun och förvaltning.


I samverkan med Skolcoacherna visar vi vägen till en toppresterande skola och ett välmående klassrum.

Vi erbjuder föreläsningar, work shops, öppna kurser och anpassade utbildningar för rektorer/skolledare, förstelärare, klass/ ämneslärare, förskollärare/fritidspedagoger, mentorer, kommunpolitiker, tjänstemän och  givetvis också för dem som är där för att lära, dvs elever/studenter.